[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2620.2104919260814!2d1.929988615238495!3d48.94947770224358!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47e68dfc09fb1095%3A0x69abf0b5bb0cb8a8!2s15+Rue+des+Fontenelles%2C+78920+Ecquevilly!5e0!3m2!1sfr!2sfr!4v1468859643219&w=600&h=450]
Home / Poste / Medewerker humanitaire hulp en capaciteitsversterking voor de ngo-sector.

Medewerker humanitaire hulp en capaciteitsversterking voor de ngo-sector.

 • CDI / Full Time
 • Bruxelles

Site ngo-federatie

Description

Je ondersteunt de belangenbehartiging van de leden, de kwaliteitsbevordering van de sector en fundamentele dienstverlening, in het bijzondere op het vlak van humanitaire hulp en capaciteitsversterking van de leden in internationale samenwerking.

Wat doen wij?

Ngo-federatie verenigt de Vlaamse ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Dit zijn erkende organisaties van de civiele maatschappij (vakbondsorganisaties en ngo’s zoals bijvoorbeeld Oxfam Solidariteit, Broederlijk Delen of Rikolto-Vredeseilanden).

Ngo-federatie telt momenteel 8 medewerkers. Zij verdedigen de belangen van hun lidorganisaties ten aanzien van subsidiërende overheden en ondersteunen hun leden in het continu verbeteren van hun strategieën en praktijken in zowel het Noorden als in het Zuiden.

Wat doe jij?

 1. Je ondersteunt de leden op het vlak van humanitaire hulp:
  • Je volgt het Belgische humanitaire beleid, regelgeving en internationale ontwikkelingen op en coördineert de uitwisseling hierover tussen de leden;
  • Op basis hiervan formuleer je sector breed gedragen beleidsadvies met het oog op het creëren van een enabling environment voor de ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking;
  • Je volgt internationale trends, regelgeving en onderzoek rond humanitaire hulp op;
  • Je vertegenwoordigt de leden bij overheden en op andere fora rond deze projecten;
  • Je verzorgt de afstemming met 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, rond beleid en trends op het vlak van humanitaire hulp.
 2. Je ondersteunt de leden en de sector via capaciteitsversterking op basis van hun geïdentificeerde noden:
  • Je ondersteunt de leden in het uitbouwen en versterken van hun capaciteiten in het uitvoeren van hun programma in België en hun partnerrelaties in het Zuiden;
  • Je organiseert vormingen en overleg voor de leden zodat ze transversale thema’s (gender, milieu, SDG’s, rechtenbenadering, diversiteit, etc.) in hun programma integreren;
  • Je stimuleert en ondersteunt organisaties om een eigen vormings- en competentiebeleid te ontwikkelen, leerprocessen (o.a. best practices) te organiseren;
  • Je werkt het capaciteitsversterkend aanbod (kwaliteitsbewaking) uit in samenwerking met 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.
  • Je ondersteunt de leden om innovatieve praktijken toe te passen (o.a. digitalisering) en netwerken te verbreden (o.a. samenwerking met de private sector) in de uitvoering van hun programma en interventies;
  • Je volgt internationale trends, regelgeving en onderzoek rond zulke thema’s op;
 3. Samen met het team volg je de organisatie en het verloop van de jaarlijkse institutionele dialogen op. Dit zijn overlegmomenten tussen onze leden en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Federale Overheid. Je ondersteunt de leden van de federatie in de voorbereiding hierop.

Wat bieden we jou?

 • Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector;
 • Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance (vb glijdende uren);
 • Een fijn team met een achttal collega’s;
 • Een gezellig kantoor in Brussel met een informele sfeer;
 • Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job van 37u50, namelijk 7u30 per dag(glijdende uren);
 • Barema 5 van ngo-federatie. Beginloon (bruto maandloon voltijds) € 2.472,10 Na 10 jaar ervaring (voltijds) wordt dit € 3.136,99 en het eindloon voor minstens 31 j ervaring (voltijds): € 4.247,44 (nuttige werkervaring wordt in aanmerking genomen)
 • Verdere voordelen zoals eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, maandelijkse ICT-vergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding;
 • Terugbetaling eventuele kosten voor babysit voor avondvergaderingen en tijdens het weekend;
 • Gedeeltelijke compensatie meeruren;
 • Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen.

Hoe word je onze nieuwe collega?

​Stuur je cv en motivatiebrief vóór dinsdag 17 april om 09.00 uur naar mevr. Jo de Smet, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel of per e-mail naar vacatures@11.be.

In de loop van die week hoor je of je geselecteerd bent om thuis een schriftelijke proef te maken. Op basis daarvan nodigen we je eventueel uit voor een interview. Dit interview heeft plaats op donderdag 26 april vanaf 09.00u in de lokalen van 11.11.11/ngo-federatie, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel (op wandelafstand van het Zuidstation)

Hou deze datum dus zeker al vrij

Meer informatie over de job kun je tijdens de kantooruren krijgen bij Arnout Justaert 02/536.19.21.

In het kader van diversiteit kan je als kandidaat aangeven welke aanpassingen of ondersteuning je nodig hebt bij je sollicitatie. Wij bekijken dan of dit haalbaar is. Hetzelfde principe geldt voor de werkomstandigheden.

Profil recherché

Wie ben je?

Noodzakelijke competenties

 • Je hebt ervaring in de uitvoering van programma’s in ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, bij voorkeur in een ontwikkelingsland;
 • Je hebt kennis van humanitair beleid;
 • Je hebt kennis van mondiale uitdagingen en inzicht in de werking en noden van de sector van ontwikkelingssamenwerking (zowel bij de overheid als bij ngo’s);
 • Je hebt ervaring in de begeleiding van groepsprocessen en de organisatie van kwalitatieve vormingen of leerprocessen;
 • Je bent sterk in vlotte communicatie, bent diplomatisch en weet overtuigend draagvlak te creëren in uiteenlopende standpunten;
 • Je bent tweetalig (Nederlands en Frans) en kan je vlot uitdrukken in het Engels

Wenselijke competenties

 • Je bent stressbestendig en resultaatsgericht;
 • Je kunt zelfstandig werken en organiseren, maar werkt ook graag samen;
 • Je bent klantgericht en hebt voeling met de noden van ontwikkelingsorganisaties
 • Je kunt vlot overweg met de courante softwarepakketten (MS Outlook, Word, Excel …);

Als je bij ngo-federatie werkt, ga je akkoord met onze vijf basiswaarden: open communicatie, pluralistisch, gendergevoelig en milieubewust zijn, en tot slot verantwoord omgaan met financiële middelen.

Pour postuler, veuillez consulter l'URL suivante : http://mailto:vacatures@11.be →

Share
Top